Checklist constructieve wijziging

Met onderstaande checklist kunt u nagaan of uw aanvraag compleet is. Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website Omgevingsloket) moet u beschikken over onderstaande gegevens en documenten. Hieronder vindt u per in te dienen documentatie de eisen aan de tekeningen

Let op: als u niet alle gegevens aanlevert kan dit de behandeling van uw aanvraag vertragen en uiteindelijk kan uw aanvraag zelfs buiten behandeling gesteld worden. Indien nodig kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd.

Wilt u controleren of uw uitbouw vergunningvrij is? Doe dan de vergunningcheck

Situatietekening

Van het betreffende perceel, met daarop aangegeven het te verbouwen pand, schaal 1:1000 of 1:500, met noordpijl. 

Plattegrond(en) 
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering 
 • Alleen plattegrondtekeningen (bestaand en nieuw) van de verdieping(en) waar een constructieve wijziging plaatsvindt. 
  • Bestaande situatie: alle verdiepingen, inclusief dragende wanden, brandcompartimenten en vluchtroutes.
  • Nieuwe situatie: alleen tekeningen van de gewijzigde plattegronden.
 • Op de plattegronden staan de gebouwfunctie(s) en de functie van de ruimten aangegeven (zoals: woonfunctie, verblijfs-, bad-, toilet-, berg-, en meterruimte) 
 • Een niet woonfunctie: tevens het max. aantal personen per ruimte en de (sub)brandcompartimentering (contouren en aantal min. brandwerendheid incl. raam en deur) Maatvoering: binnenwerkse maten van het pand incl. alle dragende en ondersteunende elementen (o.a. wanden en balken).
Doorsnede tekeningen
 • Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Doorsnede tekening van de bestaande en, wanneer deze wijzigt, nieuwe situatie. 
 • Bij woningscheidende vloeren de weerstand tegen brand (in minuten WBDBO) en de wering van geluid (in dB) op de tekening aangeven.
 • Maatvoering: verdiepingshoogte, vloerdikte en het hoogste punt van het bouwwerk (bouwhoogte) maten t.o.v. Peil = 0 (Peil = 0 is bovenkant afgewerkte vloer begane grond.
Geveltekeningen

De bestaande gevels. Schaal 1:100. Voorzien van voldoende maatvoering. 

Details 
 • Schaal 1: 5 of 1:10 of 1:20 , voorzien van voldoende maatvoering. 
 • Detail van een nieuwe scheidingswand of vloer (indien van toepassing). 
  • Minimaal 1 detail in verticale doorsnede voorzien van materialisering en brandwerendheid.
Constructieve gegevens
 • Constructietekening en een berekening van de wijziging. 
 • Van nieuwe of gewijzigde onderdelen van de hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden, de weerstand tegen het bezwijken bij brand is aangegeven (in minuten brandwerendheid) en de wijze waarop dit wordt bereikt. Indien van toepassing, een schematisch funderingsoverzicht en sondering(en) en indien van toepassing, een grondmechanisch advies.
 • Uitvoeringsgereed ontwerp en uitvoeringsgegevens, indienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden  Detailtekeningen en -berekeningen, waaronder mogelijk benodigde grondbalk, met de bijbehorende brandwerendheid. Indien van toepassing : palenplan. 
Bouwveiligheidsplan
 • Bij een ingrijpende verbouwing en/of percelen waar geen ruimte op het eigen perceel is voor al het materieel en materiaalopslag: een bouwveiligheidsplan met in ieder geval gegevens over waar containers, bouwmaterialen e.d. gepland zijn, (bouwplaatsinrichtingsplan).
  Indien van toepassing een monitoringsplan i.v.m. het voorkomen van schade aan de belendingen. 
 • Indien van toepassing een stempelplan.
Brandveiligheids installaties (alleen van toepassing voor een bedrijfspand)

Indien van toepassing aangeven op tekening: noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, brandslanghaspels etc.