Checklisten

De bouwactiviteiten kunnen per project of huishouden enorm verschillen. 
Om het proces voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning overzichtelijker te maken hebben wij voor de meest voorkomende categorieën checklists opgesteld. De checklists geven u een inzicht in welke documenten de Omgevingsdienst nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Een volledig ingediende aanvraag voorkomt vertraging van het proces. 

Checklisten: