Bouwen

Bestemmingsplan

Wilt u weten of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan? Het bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Welke regels voor u gelden, kunt u vinden op Ruimtelijkeplannen.nl. Op deze pagina van onze website kunt u ook meer informatie vinden.

Bouwloket

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).
  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur: 071-4083200. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.
  • Op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. Voor het maken van een afspraak kunt u via bovenstaande manieren contact opnemen met de Omgevingsdienst.
Bouwvergunning

Wilt u snel en digitaal een (bouw)vergunning aanvragen of een melding doen? Wilt u bijvoorbeeld een nieuwe dakkapel plaatsen of gaat u verbouwen? U kunt terecht bij het Omgevingsloket online. U kunt de Vergunningcheck van het Omgevingsloket online gebruiken om te controleren of u verplicht bent een vergunning aan te vragen. Wilt u eerst meer over lezen? Kijk dan op deze pagina van onze website.

Wanneer u start, doet u hiervan melding. Zo voorkomt u dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend moet optreden. Hebt u een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen, dan moet u bouwen volgens de eisen in deze vergunning.

Tijdens de bouw komen toezichthouders van het bevoegd gezag langs op de bouwplaats. De toezichthouders controleren dan of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning en de geldende regels uit het bouwbesluit.

Als de bouwactiviteiten zijn afgerond, moet u dit ook melden bij de Omgevingsdienst. Er wordt dan bekeken of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Nieuwbouw

Als u een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning of bestaand bedrijfspand splitst, dan heeft u een nieuw huisnummer nodig. Ook als u twee woon- of bedrijfsruimten met elk een eigen huisnummer samenvoegt, heeft u een nieuw nummer nodig. Wilt u meer weten over huisnummering? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Regels voor monumenten

Normaal onderhoud aan een rijksmonument is onder een aantal voorwaarden vergunningvrij. Op Cultureelerfgoed.nl leest u hier meer over. De Rijksoverheid kan een woning of bouwwerk aanwijzen als rijksmonument en de gemeente kan een woning of bouwwerk aanwijzen als gemeentelijke monument. Dit kan zowel op uw verzoek als op eigen initiatief van het Rijk of de gemeente. Wilt u meer weten, lees dan verder op deze pagina van onze website.

Welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van Welstand (de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving). Bouwplannen worden getoetst door de welstandscommissie. De criteria waarop wordt getoetst, worden vastgelegd in de zogenoemde Welstandsnota. Wilt u meer weten, lees verder op deze pagina.

Wilt u een ingediend bouwplan inzien? Dan kunt u bij ons op afspraak terecht. U kunt het volledige bouwdossier inzien en vragen stellen. Meer informatie vindt u op deze pagina.