Welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand (de mate waarin een bouwplan architectonisch past in de omgeving).

Wat zegt de wet?

Bouwplannen worden getoetst door de welstandscommissie. De criteria waarop wordt getoetst worden vast gelegd in de zogenoemde Welstandsnota. De onderliggende wettelijke regeling is de Woningwet. De eisen gaan onder meer over:

 • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
 • de openbare ruimte
 • het landschap
 • de stedenbouwkundige situatie
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
 • samenhang in het bouwwerk
Afhandeling

U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de welstandscommissie. Lever ook tekeningen aan van wat u wilt bouwen, zoals:

 • tekeningen van de gewenste bebouwing
 • details over het uiterlijk van de bebouwing
 • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Burgemeester en wethouders moeten binnen acht weken na ontvangst over de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat deze beslissingstermijn wordt opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag. Er zijn legeskosten aan uw aanvraag verbonden.

Meer informatie

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen of voor het maken van een afspraak terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

 • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.