Slopen

Wilt u iets gaan slopen? Wanneer er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het slopen, moet u een sloopmelding doen. Gaat u asbest verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen. Soms heeft u daarnaast ook een omgevingsvergunning nodig. Dit is het geval indien het gaat om:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • sloopwerkzaamheden in strijd met het bestemmingsplan
Afhandeling

Op de website van het Omgevingsloket online vindt u het formulier voor het doen van de sloopmelding. U kunt dit formulier digitaal naar de Omgevingsdienst sturen. Het doen van een sloopmelding is gratis. De melding moet minimaal vier weken voordat u begint met slopen gedaan worden. Er zijn hierop twee uitzonderingen:

  • Er geldt een termijn van vijf werkdagen, als er sprake is van reparatie- of mutatie-onderhoudswerkzaamheden.

  • Er geldt een termijn van vijf werkdagen voor particulieren die zelf asbesthoudende materialen verwijderen, met een maximum oppervlakte van 35 m2.

Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt hiervoor ook een aanvraag indienen via Omgevingsloket online. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Bekijk ook de informatie over de start- en gereedmelding van werkzaamheden.

Asbestinventarisatierapport

Bij het doen van de sloopmelding moet in de meeste gevallen ook een asbestinventarisatierapport worden bijgevoegd. Dit rapport moet geschreven zijn door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en mag niet ouder zijn dan drie jaar. Wanneer de asbestverwijdering valt onder de uitzonderingsregels die gelden voor particulieren hoeft er geen asbestinventarisatierapport te worden aangeleverd. Ook wanneer het bouwwerk dat gesloopt gaat worden is gebouwd na 1 januari 1994, is er geen asbestinventarisatierapport nodig. Aan het op laten stellen van een asbestinventarisatierapport kunnen kosten verbonden zijn.

Bouwloket

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur: 071-4083200. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

  • Op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. Voor het maken van een afspraak kunt u via bovenstaande manieren contact opnemen met de Omgevingsdienst.