Inrit of uitrit aanleggen

Wat zegt de wet?

U mag niet zomaar een in- of uitrit maken naar de openbare weg. U heeft hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een in- of uitrit hangt af van de volgende zaken:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • bescherming van het aanzien van de omgeving
  • bescherming van de groenvoorziening in de gemeente
Afhandeling

In het Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag digitaal indienen. Het systeem geeft aan welke gegevens u moet invullen en vraagt u bijvoorbeeld om een situatietekening van de oude en de gewenste situatie. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt ongeveer € 120,-.

Burgemeester en wethouders moeten binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat deze beslissingstermijn wordt opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag. Na ontvangst van de omgevingsvergunning kunt u met de werkzaamheden beginnen.

Bouwloket

Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen met vragen terecht bij het Bouwloket van de Omgevingsdienst:

  • Via e-mail (ook voor het opvragen van stukken uit het bouwarchief).

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur: 071-4083200. Op andere tijdstippen kunt u een terugbelverzoek doen.

  • Op afspraak in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk. Voor het maken van een afspraak kunt u via bovenstaande manieren contact opnemen met de Omgevingsdienst.