Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Toezicht

Tijdens de bouw komen toezichthouders van het bevoegd gezag langs op de bouwplaats. De toezichthouders controleren dan of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning en de geldende regels uit het bouwbesluit. Tijdens deze controles letten de toezichthouders ook op de kwaliteit van het bouwwerk en op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wordt er gebouwd zonder - of in afwijking van - een vereiste omgevingsvergunning? Dan kunnen de bouwwerkzaamheden stil worden gelegd. Deze mogen weer worden hervat als de Omgevingsdienst hier toestemming voor geeft. Daarnaast kan in sommige gevallen de politie strafrechtelijk optreden bij overtreding van de regelgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst.

Klachten?

Wordt er bij u in de buurt gebouwd of verbouwd en heeft u hier last van of weet u niet zeker of dit volgens de regels gebeurt? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst controleert of het bedrijf of de inwoner zich aan de regels houdt.