Alles wat u wil weten over bouwen

Waar begint u als u wil bouwen of verbouwen? 

Volg de stappen hieronder. 

​Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig? 

Stap 1 - Doe een vergunningencheck bij het Omgevingsloket 

Past mijn bouwplan binnen het bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied.
Stap 2 - Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u kijken welke regels er voor u gelden.

Ik wil graag starten met de (ver)bouw

Stap 3 - U heeft een bouwvergunning gekregen/ mag vergunningvrij bouwen. Wanneer u start, dient u dit te melden. Zo voorkomt u een overtreding, anders staat de gemeente of politie handhavend op de stoep en kunt u toch niet starten. 

Wat kunt u verwachten?

Stap 4 - Een omgevingsvergunning als toestemming voor het (ver)bouwen krijgt u van het bevoegd gezag (dit kan de gemeente of provincie zijn). Wanneer u uw vergunning krijgt wordt verwacht dat u bouwt volgens de eisen van deze vergunning. Tijdens de bouw kunnen de toezichthouders langskomen op de bouwplaats. De toezichthouders controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning en de geldende regels uit het Bouwbesluit. 

Meer informatie over de controle van de toezichthouder vindt u hier.

Ik ben klaar met de (ver)bouw, en nu?

Stap 5 - Ook als de bouwactiviteiten zijn afgerond, dient u dit, net als bij de start, te melden . De toezichthouder kan dan een opleveringscontrole uitvoeren.