Bouwen en verbouwen

Wilt u een omgevingsvergunning voor één of meerdere activiteiten aanvragen, of wilt u een melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel? Het kan met het Omgevingsloket online. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen (Wabo) in werking getreden. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. BRIKS is de gangbare afkorting voor de activiteiten Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop. Wilt u bijvoorbeeld uw inrit verleggen en staat een boom in de weg? Dan vraagt u geen twee vergunningen meer aan (bouw- en kapvergunning), maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en kappen. Wij hebben voor u alle (BRIKS) taken onder elkaar gezet.