Ondergrondse tanks

Woningen en bedrijfspanden van voor 1970 bevatten vaak een ondergrondse tank.

Vroeger werd huisbrandolie gebruikt als verwarming. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Lekkende ondergrondse tanks kunnen bodemverontreiniging veroorzaken.

Is er een ondergrondse tank op uw perceel? 

Het Bodem Informatie Punt beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende ondergrondse tanks. U kunt hier nagaan of er een ondergrondse tank aanwezig is (geweest) op uw perceel. U kunt tanks ook zelf vinden door te zoeken naar een ontluchtingsbuis of putdeksel in uw tuin of oprit.

Regelgeving

Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft, moet u dit melden bij de Omgevingsdienst. Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht deze te laten verwijderen. Een ondergrondse tank mag alleen verwijderd worden door een erkend bedrijf.

Als u de tank wilt blijven gebruiken, moet u voldoen aan wettelijke regels. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit. Als u een tank in gebruik heeft, moet u een speciale aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.