Let op lood

Door eeuwenoud gebruik bevindt zich bij veel locaties in Nederland lood in de bodem, zo ook in de regio West-Holland. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot zes jaar. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood al in lagere gehalten dan de geldende wettelijke normen, negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen in contact komen met lood door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. 

Door gebruiksadviezen op te volgen kan de blootstelling aan bodemlood worden beperkt. De Provincie Zuid-Holland heeft een informatiebrochure opgesteld met informatie over mogelijke gezondheidsrisico's en tips om inname te beperken.
 

Onderzoek kinderspeelplaatsen

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft de ODWH onderzoek laten uitvoeren naar bodemlood bij speelplaatsen in de regio West-Holland. De onderzoeken zijn uitgevoerd door bureau IDDS B.V. uit Noordwijk.

Onderzocht zijn openbare speelplaatsen en speelplaatsen bij scholen en kinderdagverblijven. Het gaat om speelplaatsen die in een gebied liggen waar tijdens eerder bodemonderzoek in dat gebied verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Verharde of nagenoeg verharde speelplaatsen zijn niet onderzocht.

In totaal zijn 33 speelplaatsen onderzocht in de gemeenten Noordwijk, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Hillegom en Nieuwkoop. Uit het onderzoek blijkt dat op geen enkele speelplaats de noodzaak bestaat om de bodem te saneren. Er is nergens sprake van loodgehalten die gezondheidskundig een belemmering vormen voor het gebruik als kinderspeelplaats.
De meeste speelplaatsen hebben een voldoende bodemkwaliteit. Bij een enkele speelplaatsen bleek sprake van een matige bodemkwaliteit, maar directe maatregelen zijn hier niet nodig. De GGD adviseert wel altijd om bij jonge kinderen extra te letten op de hygiëne: dus handen wassen en vieze schoenen uitdoen na het buitenspelen.

Onderzoek volkstuinen

Momenteel worden in de regio West-Holland onderzoeken uitgevoerd naar lood in volkstuinen. Het gaat om volkstuincomplexen/moestuinen die in een gebied liggen waar tijdens eerder bodemonderzoek in dat gebied verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Het gaat in onze regio om vijf locaties.

Voor het onderzoek worden boringen geplaatst in de bovenste dertig centimeter: de teeltlaag van de onderzochte tuinen. 

Naast het gemeten loodgehalte is het daadwerkelijk gebruik van de tuin van belang om het gezondheidsrisico te bepalen. Belangrijk is om te kijken of sprake is van moes- of siertuinen, hoeveel tijd men op de tuin verblijft en of er kinderen in de tuinen komen.

De resultaten van de onderzoeken worden begin 2022 verwacht.

Meer informatie
  • Heeft u vragen over de bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst West-Holland via 071 – 4083100.
  • Informatie over loden drinkwaterleidingen vindt u hier: www.dunea.nl/lodenleidingen.
  • Bij vragen over lood in de bodem: neem contact op met Omgevingsdienst West-Holland via info@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem.
  • Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’.​​​