Let op lood

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood al in lagere gehalten dan de geldende wettelijke normen, negatieve effecten kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen. Kleine kinderen kunnen in contact komen met lood doordat grond in de mond terecht komt.

Onderzoek kinderspeelplaatsen

Bureau IDDS B.V. uit Noordwijk heeft voor de Omgevingsdienst West-Holland onderzocht of er lood in de bodem zit van kinderspeelplaatsen in de regio. ​​​​​​Het gaat om 33 locaties in de gemeenten Noordwijk, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Hillegom en Nieuwkoop.

Het onderzoek heeft drie maanden geduurd. En is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat op geen enkele speelplaats de noodzaak bestaat om maatregelen te treffen of de bodem te saneren. Er is nergens sprake van loodgehalten die gezondheidskundig een belemmering vormen voor het gebruik als kinderspeelplaats..
De GGD adviseert wel altijd om bij jonge kinderen extra te letten op de hygiëne: dus handen wassen en vieze schoenen uitdoen na het buitenspelen.

Meer informatie
  • Heeft u vragen over de bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst West-Holland via 071 – 4083100.
  • Vragen over lood en gezondheid: GGD team Milieu, hygiëne en gezondheid: mhg@ggdhm.nl of telefoon 088-3083381.
  • Een uitgebreide toelichting op gebruiksadviezen vindt u op de website van de GGD Hollands Midden.
  • Informatie over de gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken vindt u hier.
  • Informatie over loden drinkwaterleidingen vindt u hier: www.dunea.nl/lodenleidingen.
  • Bij vragen over lood in de bodem: Omgevingsdienst West-Holland: nfo@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem.
  • Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’.​​​