Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen?

Voorwaarden hergebruik grond

Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het  Besluit bodemkwaliteit.

 

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken. Steenachtige bouwstoffen zijn bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat. De kern van het besluit is dat grond, bagger en steenachtige materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring.

Welke kwaliteit grond mag worden toegepast?

Het Besluit bodemkwaliteit kent twee soorten beleid voor het toepassen van grond:

  • een generiek beleid (landelijke regels)
  • een gebiedsspecifiek beleid (afwijkende lokale regels)

Het generiek beleid geldt, tenzij een gemeente formeel besloten heeft ergens gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Bij generiek beleid geldt voor toepassen van grond:

  • de kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem
  • de kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de bodemfunctieklasse op die plek

De bodemfunctieklasse is vastgelegd op een bodemfunctieklassenkaart van elke gemeente. Op die kaart geeft de gemeente aan welke kwaliteit op die plaats verondersteld wordt om een duurzaam gebruik van die plaats - nu en in de toekomst - mogelijk te maken. Bij het vaststellen van deze kaarten is dus naar het huidige gebruik, het gebruik in de omgeving en het verwachte toekomstig gebruik gekeken.

Bij gebiedsspecifiek beleid gelden de regels zoals opgenomen in een Bodembeheernota. Deze bestaat in principe uit twee delen: een deel A- Algemeen en een deel B-gebiedsspecifiek beleid (per gemeente).

Vastgestelde bodembeheernota's zijn er voor de gemeenten:

Gemeente Deel A- Algemeen Deel B- gebiedsspecifiek
Hillegom deel A  
Kaag en Braassem deel A deel B
Leiden deel A deel B deel 1/ deel 2/ deel 3/ deel 4/ deel 5/ deel 6/ deel 7/ deel 8/ deel 9/ deel 10/ deel 11
Leiderdorp deel A deel B
Lisse deel A deel B
Nieuwkoop deel A deel B deel 1/ deel 2/ deel 3/ deel 4/ deel 5/ deel 6/ deel 7/ deel 8/ deel 9/ deel 10/
Noordwijk    Deel B fase 1fase2
Oegstgeest deel A deel B
Teylingen deel A deel B deel 1 
Zoeterwoude deel A

deel B


De gemeente Voorschoten heeft haar eigen bodembeheernota vastgesteld. Deze vindt u hier. 

Meldingsplicht

Als u ergens grond toepast, is de kans groot dat u daarvan melding moet maken. Deze meldingen moeten worden gedaan bij het landelijk meldpunt Rijkswaterstaat Leefomgeving via Meldpunt bodemkwaliteit. Daar vindt u ook informatie over de verschillende typen meldingen.

Informatie over bodemkwaliteit

Informatie over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van uw perceel vindt u bij het Bodem Informatie Punt. Aan de hand van de beschikbare gegevens adviseert de Omgevingsdienst of nader kwaliteitsonderzoek nodig is. Een lijst met erkende bedrijven voor bodemonderzoek vindt u op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Meer weten?

Bent u van plan om grond en bouwstoffen buiten te gebruiken? En weet u niet zeker of en waar u dit moet melden? Check dit dan bij Bodem+ of neem contact op met de Omgevingsdienst.