Bodemverontreiniging

Bodem is verontreinigd als er zoveel afwijkende stoffen in zitten, dat de bodem niet geschikt is voor het bestemde gebruik. Bepaalde verontreiniging is zichtbaar met het blote oog, andere verontreiniging komt pas aan het licht na een bodemonderzoek. Of maatregelen nodig zijn, hangt af van de ernst van de verontreiniging en het gebruik van het terrein.

Melden bodemverontreiniging

U heeft de plicht bodemverontreiniging te melden bij het bevoegd gezag. Binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst is de Omgevingsdienst het bevoegd gezag voor alle gemeenten.

Met dit formulier kunt u bodemverontreiniging melden bij de Omgevingsdienst. Met dit formulier kunt u ook een aanvraag doen voor een verkorte procedure. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting.