Bodemsanering

Bodemsanering is nodig als het vervuilde terrein niet geschikt is voor het huidige of geplande gebruik. Er zijn twee soorten bodemsaneringen: 

Eenvoudige bodemsanering

Bij een eenvoudige bodemsanering kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

De Omgevingsdienst is het bevoegd gezag alle gemeenten binnen het werkgebied. Voor de melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier BUS van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na uw melding kunt u binnen vijf weken beginnen met de sanering. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt bij de Omgevingsdienst dat u gaat beginnen. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Start sanering

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering hoort een procedure van vijftien weken. Hierbij dient u een saneringsplan in bij de Omgevingsdienst. Voor een melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees eerst de toelichting en vul daarna het formulier in.
Er is ook een verkorte procedure, hiervoor gebruikt u het aaanvraagformulier Verkorte procedure.

Na uw melding ontvangt u een beschikking van de Omgevingsdienst. In deze beschikking staat of de Omgevingsdienst instemt met uw saneringsplan. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u bij de Omgevingsdienst dat u gaat beginnen. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Start sanering.

Uiterlijk één werkdag voordat u het diepste punt van de graafwerkzaamheden bereikt, moet het meldingsformulier Bereiken einddiepte bij ons binnen zijn.

Uiterlijk twee weken na het einde van de grond(water)sanering moet het meldingsformulier Beëindigen sanering bij ons binnen zijn.

Er is ook een informatieblad over de verschillende meldingen bij saneringen. Daarnaast is er een informatieblad over hoe u moet omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Een bodemsanering laten uitvoeren

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. De Omgevingsdienst accepteert alleen evaluatieverslagen van saneringen die door een erkend milieukundig begeleider zijn begeleid.

Met het machtigingsformulier Adviseur bodemsanering regelt u dat de Omgevingsdienst voortaan in overleg treedt met de gemachtigde. De afspraken die de gemachtigde maakt zijn bindend.