Bodemsanering

Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik. Er zijn twee soorten bodemsaneringen:

Eenvoudige bodemsanering

Bij een eenvoudige bodemsanering kunt u kiezen voor de versimpelde procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

De Omgevingsdienst is het bevoegd gezag voor alle gemeenten binnen het werkgebied. Voor de melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier BUSvan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na een melding bij het bevoegd gezag, kunt u binnen vijf weken beginnen met de sanering. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u dit bij de Omgevingsdienst. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Start sanering. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar meldingwbb@odwh.nl.

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering geldt een procedure van vijftien weken. Hierbij dient u een saneringsplan in bij het bevoegd gezag. Voor alle gemeenten binnen het werkgebied is dit de Omgevingsdienst. Voor een melding bij de Omgevingsdienst gebruikt u het meldingsformulier Bodemverontreiniging. Lees voor het invullen van het formulier de toelichting. Er is ook een verkorte procedure, hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier Verkorte procedure.

Na uw melding ontvangt u een beschikking van de Omgevingsdienst. In deze beschikking staat of de Omgevingsdienst instemt met uw saneringsplan. Uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de sanering meldt u dit bij de Omgevingsdienst. Hiervoor gebruikt u het meldingsformulier Start sanering.

Uiterlijk één werkdag voor het bereiken van de einddiepte van de ontgraving moet het meldingsformulier Bereiken einddiepte bij ons binnen zijn.

Uiterlijk twee weken nadat de grond(water)sanering is beëindigd moet het meldingsformulier Beëindigen sanering bij ons binnen zijn.

Er is ook een informatieblad beschikbaar over de verschillende meldingen bij saneringen. Daarnaast is er een informatieblad over het omgaan met afwijkingen van het saneringsplan.

Erkend aannemer en milieukundig begeleider

Wilt u een bodemsanering laten uitvoeren? Controleer dan of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving. Als een bodemsanering niet door een erkend milieukundig begeleider is begeleid, kan de Omgevingsdienst het evaluatieverslag van de sanering niet accepteren.

Met het machtigingsformulier Adviseur bodemsanering regelt u dat de Omgevingsdienst voortaan in overleg treedt met de gemachtigde. De afspraken die de gemachtigde maakt zijn bindend.