Hoe is de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten geregeld?

Met de komst van de Omgevingswet (2021) wordt de gemeente bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken. Naast de mogelijke verontreiniging die je kan tegenkomen heeft de bodem en ondergrond ook een relatie met klimaatadaptatie en de energietransitie opgave. Hierin moeten keuzes gemaakt worden.

Gemeenten moeten nadenken hoe ze de bodemtaken willen organiseren. Waarschijnlijk blijven de VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) bij de omgevingsdiensten. Maar hoe de overdracht er precies uitziet wordt nog besproken. Vanuit de gemeente vraagt iemand: ‘Wat voor type ambtenaar hebben wij dan nodig?’ Het antwoord dat wordt gegeven is: ‘Je hebt iemand nodig die alle kennis kan verzamelen en op meerdere punten kan schakelen, omdat er meerdere onderwerpen samenkomen.’

Conclusie: de overgang van bevoegd gezag is kortdag. Er is zorg of de euro’s wel kloppen met de uit te voeren werkzaamheden. Sommige taken (denk aan VHT) zullen (waarschijnlijk) verplicht bij de Omgevingsdienst blijven. Bij andere taken kan de gemeente dat zelf beslissen. ‘De Omgevingsdienst heeft veel expertise in huis en moet een aantrekkelijke partner voor gemeenten zijn om mee samen te werken.’

Presentatie overdracht bodemtaken.