De noodzaak van ruimtelijke ordening voor Bodem en Ondergrond

Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland) presenteerde drie instrumenten die de provincie heeft ontwikkeld voor het 3D omgevingsbeleid en de ordening van de ondergrond. Dit zijn de ondergrondwijzer, bodematlas en bodemladder.

We leggen een steeds grotere claim op het gebruik van de ondergrond. Denk aan: de energietransitie, grondwaterwinning, delfstoffen, opslag, kabels en leidingen, biodiversiteit, ondergronds bouwen en draagkracht om te bouwen. De bodem vervult dus zeer veel functies die soms met elkaar conflicteren. Voor zorgvuldige belangenafwegingen is het belangrijk om te komen tot ruimtelijk planvorming van de ondergrond. Deze instrumenten kunnen daarbij helpen.

Over de bovengrond en tot circa vijftig à tweehonderd meter in de ondergrond is informatie beschikbaar. Daaronder wordt de informatie snel minder. Terwijl die informatie over de ondergrond ook belangrijk is. De conclusie is dat er goed nagedacht moet worden over het gebruik van de bodem en ondergrond. Voordat deze volledig in beslag is genomen en wij nog weinig kunnen sturen en kiezen. Daarnaast is niet duidelijk wie er nou precies verantwoordelijk is voor de bodemlaag. Het is een uitdaging om de ondergrond en bovengrond integraal te zien. Ook is het belangrijk dat er meer bewustwording komt over mogelijke functies van de bodem en ondergrond en welke functies eventueel samengaan.

Andere relevante sites over 3D ordening in Zuid-Holland:
3D-ordening in Zuid-Holland
Bodematlas Zuid-Holland

 

2
Afbeelding Provincie Zuid-Holland, 3D-Ordening PZH