Conclusie Bestuurlijke conferentie

Er had wel een dag gevuld kunnen worden over de bodem en ondergrond. ‘Wij zijn nog lang niet uitgepraat. Veel landelijke opgaven leggen een claim op de boven- en ondergrond.’ Daarom ligt er een opgave voor de provincie, Omgevingsdienst en gemeenten om samen te werken met kennisinstituten aan een 3D-ordening. Waar naast de bovengrondse ‘occupatie’ en ‘netwerken’ ook de ‘bodem en ondergrond’ als derde dimensie wordt toegevoegd aan de ruimtelijke ordening.

Hoe nu verder?

‘Het begin is er. Laten we hierop reflecteren binnen het dagelijks bestuur en bepalen wat de opdracht voor de Omgevingsdienst is op dit onderwerp. Eventueel komt het nog terug via het algemeen bestuur.
NB: Naast dit verslag zijn voor de  geïnteresseerden ook presentaties en sheets van deze Bestuurlijke conferentie beschikbaar. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar Stef van Putten s.vanputten@odwh.nl.