Bodem en ondergrond

Voor de energietransitie en klimaatadaptie zijn de bodem en ondergrond onmisbaar. Alles wat we weten van de bodem en de (functies van de) ondergrond, kunnen we gebruiken voor onze ruimtelijke plannen onder de grondoppervlakte. We blijven zoeken naar hoe bodem en ondergrond kunnen bijdragen aan de oplossingen van de fysieke en maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

De Omgevingsdienst is trekker van het regionale netwerk bodem en ondergrond waarin hij kennis deelt met anderen en verder zoekt naar oplossingen.

Kijk voor meer informatie op de klimaatatlas