Beleid deelnemende gemeenten

De Omgevingsdienst ontwikkelt op verzoek van deelnemende gemeenten archeologisch beleid. Hieronder vindt u per gemeente meer informatie.

Nieuwkoop

Nieuwkoop volgt in haar beleid de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van provincie Zuid-Holland. Deze is vastgelegd in de Erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2010.

Hillegom

Het beleid van gemeente Hillegom is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Schute, mei 2007, RAAP-rapport 1459). Op dit moment wordt het beleid geactualiseerd in samenwerking met de overige bollengemeenten.

Leiderdorp

Het beleid van gemeente Leiderdorp is gebaseerd op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart (Takken et al, voorjaar 2009, Hazenberg Archeologie 2008-19).