Subsidieregelingen asbestdaken

In mei 2019 heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel waarin het verbod op asbesthoudende dakbedekking zou worden geregeld. Het wetsvoorstel is verworpen. Daarom komt er voorlopig geen verbod op asbestdaken. Veel Eerste Kamerleden voelden wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vonden dat het kabinet met het ingediende wetsvoorstel te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er nieuwe regelgeving komt voor het verwijderen van asbestdaken.
Hoewel de verplichting om een asbestdak te verwijderen voorlopig van de baan is, is het probleem hiermee niet opgelost. De ouder wordende asbestdaken vormen door verwering op termijn een risico voor gezondheid en milieu. Als een dak in slechte staat is, is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Om de risico’s te beperken adviseren wij om de staat van het dak te (laten) beoordelen en een geschikt moment voor vervanging te kiezen.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De landelijke subsidieregeling voor de verwijdering van asbestdaken is uitgeput. Er komt geen nieuwe subsidieregeling voor in de plaats. De Rijksoverheid werkt aan het inrichten van een Nationaal Asbestfonds waaruit leningen worden verstrekt aan particulieren voor het saneren van asbestdaken. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zal de leningen verstrekken.
Verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben een lokaal duurzaamheidsfonds waarbij u een subsidie of een lening krijgt voor het nemen van duurzame maatregelen. Wilt u weten of uw gemeente een duurzaamheidsfonds heeft? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het verwijderen van asbestdaken kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Over asbest in de agrarische sector vindt u meer informatie op Agro Asbestveilig.