Asbest verwijderen

Is uw huis of bijgebouw voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen. In gewone dakpannen en rieten daken zit het niet.
 
Ouder wordende asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid en het milieu, doordat ze verweren en kapot gaan. Als een dak in slechte staat is, moet je het dak te vervangen. Ons advies is om de staat van je dak te (laten) beoordelen en een goed moment te kiezen om het te vervangen.

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. U mag het niet zomaar zelf doen. Asbest weghalen mag alleen als het veilig kan en u dat ook op een veilige manier doet. Dan brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar.

Zelf asbest verwijderen

In sommige gevallen kunt u als particulier wél zelf asbest verwijderen. Dat mag alleen als het asbest zich bevindt in-/op of rondom een woonhuis (of bijgebouw dat particulier gebruikt wordt) en waarbij het gaat om:
•    een dak dat bestaat uit golfplaten en is niet groter dan 35m2
•    het asbesthoudend materiaal niet beschadigd of verweerd is echt hechtgebonden is. 
•    geschroefd plaatmateriaal of losliggend zeil dat zonder beschadiging verwijderd kan worden
In alle andere gevallen bent u verplicht om een erkend bedrijf in te schakelen. Bent u huurder? Overleg dan eerst met uw woningcorporatie of verhuurder.
 
Als u zelf een asbestdak wilt weghalen, moet u dat eerst melden in het Omgevingsloket Online. U krijgt dan binnen een week een brief van uw gemeente of van de Omgevingsdienst. 
Als u toestemming krijgt om het asbest zelf weg te halen, dan kunt u hiermee bij de Milieustraat van uw gemeente plastic folie of speciale zakken halen. Daarin moet u het asbesthoudende afval verpakken. Als u het afval met asbest op de goede manier heeft ingepakt, kunt u dit inleveren bij de Milieustraat van uw gemeente. Neem dan ook de brief mee die u naar aanleiding van uw melding heeft ontvangen. 

Meer informatie

Meer informatie over het inleveren van asbesthoudend afval bij de Milieustraat vindt u op de website van uw gemeente.
Op de website van Milieu Centraal vindt u ook ​​​​​advies op maatover de beste manier om uw asbestdak te verwijderen.

Laten verwijderen door een erkend bedrijf

Als u uw asbestdak niet zelf wilt of mag verwijderen, dan moet u hiervoor een erkend bedrijf inschakelen.

Vaak kunnen de bedrijven die asbest verwijderen voordeliger werken als ze meerdere bij elkaar liggende adressen tegelijkertijd aanpakken. Bijvoorbeeld in een straat of wijk.

Financiering

Het Rijk werkt aan een landelijk asbestfonds. Wanneer dat er is, kunnen particulieren en agrariërs er terecht voor financiering voor de sanering van hun asbestdak. Als hier meer over bekend is, dan zullen wij dat hier laten weten.

De verwijdering van een asbestdak kan een mooie kans voor u zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. U kunt zonnepanelen op uw dak installeren, of andere dingen doen om energie te besparen. Ook een groen dak is mogelijk. 
 
Verschillende gemeenten in de regio hebben een fonds waar u een subsidie of een lening kunt aanvragen als u duurzame maatregelen wilt nemen. Wilt u weten of uw gemeente een duurzaamheidsfonds heeft? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De landelijke subsidieregeling voor het weghalen van asbestdaken is uitgeput. Er komt geen nieuwe regeling voor in de plaats. 

Meer informatie

Voor vragen over het verwijderen van asbesthoudend materiaal kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid