Asbest verwijderen

Is uw huis of schuur voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen. In gewone dakpannen en rieten daken zit het niet.

Medio 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen waarin het verbod op asbesthoudende dakbedekking zou worden geregeld. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er een nieuwe verplichting komt voor het verwijderen van asbestdaken.

Ouder wordende asbestdaken vormen door verwering op termijn een risico voor gezondheid en milieu. Als een dak in slechte staat is, is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Om de risico’s te beperken adviseren wij om de staat van het dak te (laten) beoordelen en een geschikt moment voor vervanging te kiezen.

Verwijder asbest op een veilige manier

Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. U mag niet zomaar asbest zelf verwijderen. Het mag alleen als het op een veilige manier kan en u dat ook op een veilige manier doet. Op die manier brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar.

Zelf asbest verwijderen

In bepaalde gevallen kunt u als particulier zelf asbest verwijderen. Hier zijn regels aan verbonden:

  • het dak bestaat uit golfplaten en is niet groter dan 35m2
  • het asbestdak is niet beschadigd, versleten of verweerd
  • de platen moeten zijn vastgeschroefd en zonder beschadiging verwijderd kunnen worden

In alle andere gevallen bent u verplicht om een erkend bedrijf in te schakelen. Bent u huurder? Overleg dan eerst met uw woningcorporatie of verhuurder.

Als u zelf een asbestdak wilt verwijderen, moet u eerst een melding doen in het Omgevingsloket Online. U krijgt dan binnen een week een brief van uw gemeente of van de Omgevingsdienst.

Als u toestemming krijgt om het asbest zelf te verwijderen, dan kunt u hiermee bij de Milieustraat van uw gemeente plastic folie of speciale zakken halen, waarin u het asbesthoudende afval kunt verpakken. Als u het asbesthoudend afval op de juiste wijze heeft ingepakt dan kunt u dit inleveren bij de Milieustraat van uw gemeente. Neem dan ook de brief mee, die u naar aanleiding van uw melding heeft ontvangen.

Meer informatie over het inleveren van asbesthoudend afval bij de Milieustraat vindt u op de website van uw gemeente.

Op de website van Milieu Centraal vindt u ook advies op maat over de beste manier om uw asbestdak te verwijderen.

Door een erkend bedrijf

Als u uw asbestdak niet zelf wilt of mag verwijderen, dan moet u hiervoor een erkend bedrijf inschakelen.

Vaak kunnen de bedrijven die asbest verwijderen voordeliger werken als ze meerdere bij elkaar liggende adressen tegelijkertijd aanpakken. Bijvoorbeeld in een straat of wijk.

Financieringsmogelijkheden

Subsidieregeling
De subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is gesloten. Het Rijk werkt aan de instelling van een landelijk asbestfonds, waar particuliere eigenaren en agrariërs terecht kunnen om de sanering van hun asbestdak te financieren. Als er meer over bekend is, dan zullen wij dat hier laten weten.

Duurzame maatregelen
De verwijdering van asbestdaken is een mooie kans om energiebesparende maatregelen te treffen. Zonnepanelen kunnen een interessante mogelijkheid zijn. U kunt er ook voor kiezen het asbestdak te vervangen door een groen dak.

Verschillende gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben een lokaal duurzaamheidsfonds waarbij u een subsidie of een lening kunt aanvragen voor het nemen van duurzame maatregelen. Wilt u weten of uw gemeente een duurzaamheidsfonds heeft? Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.