Asbest aangetroffen?

Mensen vinden regelmatig resten van asbesthoudende materialen terug in de bodem, bijvoorbeeld stukken plaatmateriaal. Het is belangrijk dat het asbest snel wordt verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen en de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Asbest in de openbare ruimte

Als u asbest vindt in een openbare ruimte, moet u dit melden bij de gemeente of de Omgevingsdienst. Bij de Omgevingsdienst kan dat met het meldingsformulier bodemverontreiniging. Als het nodig is, laat de gemeente het asbest verwijderen. Ook kan de gemeente opdracht geven om te onderzoeken hoe erg de vervuiling is.

Asbest op eigen terrein

Als u asbest vindt op uw eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen hiervan. Op de website van Stichting Certificatie Asbest (Ascert) vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.