Zoeterwoudse huiseigenaar ontvangt teGoedbon voor energiebesparing in de woning

Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren van de gemeente Zoeterwoude een teGoedbon per woonadres krijgen. Daarmee kan een woningeigenaar kiezen voor een energieadvies van Klimaatroute van €70. De bon kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van allerlei duurzame maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. De maximale vergoeding voor maatregelen is €70,-. De gemeente Zoeterwoude stelde eind april de regeling vast. Binnenkort ontvangen alle inwoners een folder, begeleidende brief en één teGoedbon. 

Naar verwachting ontvangt elke inwoner in de week van 6 juli de teGoedbon

Vervolgens bezoekt Klimaatroute wijk voor wijk de gemeente. Deze kan aan de deur ingewisseld worden voor een energieadvies. Zij kunnen zich altijd legitimeren.
Met een aankoopbon en de teGoedbon kan een eigenaar ook geld terugvragen voor een energiebesparende maatregel. De energiemaatregelen waaruit men kan kiezen zijn te vinden op www.zoeterwoudegaatgoed.nl.

Extra stimulans voor de energietransitie 

Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen geopend. Gemeenten konden een eenmalige uitkering aanvragen bij het Ministerie. Met als belangrijkste voorwaarde dat de activiteiten bijdragen aan de beoogde landelijke CO2-reductie. De gemeente heeft samen met de Omgevingsdienst West-Holland en zes regiogemeenten een gezamenlijk voorstel ingediend. De Omgevingsdienst neem de uitvoering van dit voorstel op zich. Het Ministerie heeft dit voorstel goedgekeurd en een beschikking gegeven voor een uitkering van in totaal € 3.150.000,- voor de deelnemers*.

De tegoedbonnen zijn een extra stimulans voor onze inwoners om een start of vervolgstap te maken voor het energiezuiniger maken van hun woning. Naast het opwekken van duurzame energie, waar we als gemeente en regionaal druk mee bezig zijn, is energiebesparing een belangrijke factor. Want energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken! En daarnaast draagt het bij aan een lagere energierekening, aldus wethouder Duurzaamheid Ruud Bouter.’

Meer informatie

Alle informatie is te vinden op www.zoeterwoudegaatgoed.nl.
*De deelnemers aan dit voorstel zijn: Gemeente Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Omgevingsdienst West-Holland.
1