Vooraankondiging tweede lunchbijeenkomst Natuurbeleid Noordwijk op 5 oktober

Noordwijk ODWH

Binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk liggen prachtige waardevolle natuurgebieden. Rijke natuur, mooi landschap en een vitale greenport is een van de zeven sterren van de omgevingsvisie van Noordwijk. In de ‘Omgevingsvisie Noordwijk 2030’, die onlangs ter inzage heeft gelegen, is de toekomstvisie van Noordwijk beschreven.

Doelstellingen in het natuurbeleid

De natuur in de gemeente moet niet alleen behouden en beschermd worden, maar ook versterkt: natuurgebieden met hoge natuurlijke waarden en grote biodiversiteit.
Tussen de natuurgebieden en landgoederen komen ecologische verbindingszones. Ook in het buitengebied, het bollengebied, wil Noordwijk samen met de buurgemeenten het landschap verbeteren.
Natuur en groen blijft niet beperkt tot de natuurgebieden en het buitengebied. Ook in de woonwijken moet natuur en groen een bijdrage gaan leveren aan het woon- en leefklimaat.
Toerisme is ook belangrijk voor Noordwijk. Een relatie waarbij natuur bijdraagt aan de toeristische ontwikkeling en de toeristische ontwikkeling aan de natuur, is goed voor het toerisme en ook voor de natuur.
De gemeente hecht aan een maatschappelijke betrokkenheid voor de natuur en wil de natuurbeleving bevorderen.

Lunchbijeenkomsten

De Omgevingsdienst West- Holland organiseert in opdracht van de gemeente Noordwijk lunchbijeenkomsten om ideeën uit wisselen om de doelstellingen te realiseren. Deze ideeën worden gebruikt om de ‘Omgevingsvisie Noordwijk 2030’ te actualiseren.
Op 29 juni was de eerste bijeenkomst. In diverse groepen zijn veel ideeën en voorstellen uitgewisseld om de doelstellingen te realiseren. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we dit uitwerken.

De gemeente nodigt inwoners van Noordwijk uit voor de vervolgbijeenkomst met lunch.
Datum: donderdag 5 oktober 2017 van 11:00 tot 14.00 uur.
Locatie: streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg, in Noordwijk.

Aanmelden

U kunt zich alvast aanmelden. Dit kan via een e-mail naar aanmelding@odwh.nl
Het definitieve programma en uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst.
In de zaal is plaats voor ongeveer 80 personen.

Vragen

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de heer A. Bakker van de Omgevingsdienst via e-mail a.bakker@odwh.nl (aanwezig van dinsdag t/m vrijdag).

Zee
Foto: M.E. Stuurop