Van sprinkler tot show; vuurwerktoezicht door ODWH voor en tijdens jaarwisseling

Een gezellige jaarwisseling maken we met z’n allen. Tijdens de feestdagen zijn veel partijen druk om de jaarwisseling in goede banen te leiden. Ook de toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland gaan op pad. De Omgevingsdienst doet dat in opdracht van dertien gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland.

Informeren en controleren

In oktober heeft de Omgevingsdienst West-Holland alle lokale vuurwerkverkooppunten geïnformeerd over de aandachtspunten bij vuurwerkopslag- en verkoop. Na deze informatieronde, volgden de voorcontroles. In november en begin december bezochten toezichthouders van de Omgevingsdienst 45 opslag- en verkooppunten in de regio Holland Rijnland. Dit gebeurt in samenwerking met de brandweer Hollands Midden. Gezamenlijk adviseren zij deze bedrijven over een veilige inrichting tijdens de verkoopdagen. Tevens controleren zij de sprinklers, de brandmeldinstallaties en of de bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tot nu toe stelden de toezichthouders een aantal kleinere overtredingen vast. Zoals het niet goed sluiten van deuren, kieren in de vuurwerkbunkers en een aantal administratieve tekortkomingen. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen moeten deze overtredingen opgelost zijn.

Controle tijdens vuurwerkverkoopdagen

Elke laatste drie dagen van het jaar worden de vuurwerkverkoopbedrijven onaangekondigd gecontroleerd. Dit gebeurt één tot tweemaal per locatie. De toezichthouders van de Omgevingsdienst controleren dan of het vuurwerk op de juiste manier is opgeslagen, er niet te veel vuurwerk op de locatie aanwezig is en of de verkoopruimte voldoet aan de wettelijke eisen. De verkoopdagen zijn hét moment om toe te zien op een veilige leefomgeving. Daarbij werkt de Omgevingsdienst ook weer nauw samen met meerdere partijen, zoals de brandweer. Vuurwerk mag dit jaar verkocht worden op 29, 30 en 31 december.

Veiligheid voorop

Sinds vier jaar controleert de Omgevingsdienst ook de vuurwerkevenementen die meldings plichtig zijn vanwege de grote hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken. Centraal staat de veiligheid van het publiek. Zo wordt het soort vuurwerk, de hoeveelheid, de opstelling, en de afstand van het vuurwerk tot het publiek nauwlettend in de gaten gehouden. In december organiseren diverse vuurwerkverkooppunten een demonstratie. De gemeente Voorschoten  organiseert tijdens de jaarwisseling een vuurwerkshow. Zowel bij de demonstraties als bij de vuurwerkshow in Voorschoten ziet de Omgevingsdienst erop toe dat alles veilig verloopt.