Regionaal voorbeeld: Duurzaamheid in Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude en Duurzaam Verenigd helpen samen VvE’s in Zoeterwoude bij het duurzamer maken hun woningen. Hiertoe hebben zij op zaterdag 6 februari tijdens de Duurzaamheidsmarkt in Zoeterwoude een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Proef in 2015

Vorig jaar is de gemeente Zoeterwoude vanuit het Duurzaamheidsfonds een proef gestart om VvE’s te helpen met energiebesparing en duurzame opwekking van energie. In totaal hebben acht VvE’s uit de gemeente meegedaan aan een energiebesparingsonderzoek. Alle acht hebben toegezegd aan de slag te gaan met de voorgestelde maatregelen, een mooi resultaat. Stappen zetten voor een duurzaam appartementencomplex is immers gemakkelijker wanneer je weet welke besparingsmogelijkheden er zijn.

Vervolgtraject zonnepanelen in 2016

Uit het energiebesparingsonderzoek bleek ook dat bijna alle VvE’s met zonnepanelen een deel van hun eigen energie zou kunnen opwekken. De VvE’s hebben aangegeven hierbij deskundige hulp te kunnen gebruiken: Duurzaam Verenigd ondersteunt bij zowel de technische als financiële aspecten als bij het proces rondom de besluitvorming. Ook de gemeente Zoeterwoude stimuleert duurzaamheid en heeft daarom besloten de VvE’s te ondersteunen bij dit onderzoek naar het opwekken van eigen energie. In de regio Holland Rijnland staat dit project model voor andere VvE’s.

Duurzaamheidsmarkt

Op zaterdag 6 februari 2016 vond in de Dorpskerk in Zoeterwoude-dorp een duurzaamheidsmarkt plaats. Veel mensen namen een kijkje en lieten zich informeren over de mogelijkheden van het duurzaamheidsfonds Zoeterwoude. Bedrijven lieten hun producten zien zoals zonnepanelen en isolatiematerialen. De nieuwe energiecoöperatie van Zoeterwoude ‘Zoeterwoude Duurzaam 2030’ was aanwezig en men kon informatie krijgen over het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Ook kregen bezoekers informatie over het aanvragen van subsidie en konden ze kennismaken met diverse adviesbureaus voor maatwerkadviezen.

Overeenkomst

Wethouder Kees den Ouden tekende namens de gemeente Zoeterwoude, samen met Duurzaam Verenigd en vertegenwoordigers van VvE’s van Zoeterwoude een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Zoeterwoude stimuleert duurzaamheid en heeft besloten de VvE’s te ondersteunen bij een onderzoek naar het opwekken van eigen energie, een uniek project in de regio. De wethouder gaf in zijn toespraak speciale aandacht aan huurders, zij kunnen namelijk ook in 2016 subsidie aanvragen.

Meer informatie

Houdt de website www.duurzaamzoeterwoude.nl in de gaten voor meer informatie over dit project.