Onderzoeksplicht voor galerijflats in Noordwijk

Eigenaren van galerijflats moeten een onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van galerij- en balkonvloeren. Het gaat om flats die zijn gebouwd in de periode voor 1975 met zogenaamde uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet (uit een stuk) zijn verbonden aan betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken.

De aanleiding voor de onderzoeksplicht is het bezwijken van een galerijvloer van een flat in Leeuwarden in 2011. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de constructieve sterkte van galerijvloeren en balkons. Nog niet alle flatgebouwen zijn (goed) onderzocht. Daarom heeft minister voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016, via artikel 5.11 Regeling Bouwbesluit, een onderzoeksverplichting ingesteld voor galerijflats. Het onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie onvoldoende is, moet de eigenaar van de flat maatregelen nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft, namens gemeente Noordwijk, aan alle bij haar bekende Vereniging van Eigenaren, woningcorporaties en andere eigenaren van galerijflats, die gebouwd zijn voor 1975 gevraagd om het onderzoeksrapport voor 1 juli 2017 aan te leveren. Als de eigenaar hier geen gehoor aan geeft, dan heeft de Omgevingsdienst West-Holland de mogelijkheid om namens de gemeente een handhavingstraject starten.

Andere typen gebouwen met deze constructie

Naast galerijflats zijn er vele andere typen gebouwen waar dit type constructie is toegepast, maar waarvoor de onderzoeksplicht niet geldt. Voorbeelden hiervan zijn portiekflats, bovenwoningen en torenflats met uitkragende balkonvloeren en/of vluchtbalkons. Hoewel er vanuit de rijksoverheid geen onderzoeksplicht is opgelegd voor dit soort gebouwen, adviseren wij ten zeerste u om ook deze balkon(vloeren) te laten onderzoeken.

Meer informatie

Meer algemene informatie vindt u op : www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/22/onderzoeksplicht-voor-galerijflats.
U kunt op deze pagina ook het infoblad downloaden.

Meer informatie over de problematiek vindt u op www.sbrcurnet.nl in de publicatie ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten’ (oktober 2014) van SBRCURnet. De wetgeving met toelichting is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2015, nummer 45221.
In de ‘Toelichting onderzoeksverplichting zorgplicht’ van SBRCURnet worden andere flatgebouwen genoemd, die buiten de onderzoeksplicht vallen, maar waarvoor de aanbeveling wordt gegeven om toch een onderzoek te laten verrichten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland, Afdeling Toezicht en handhaving (071-4083100).