Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen afgerond

Het bodemonderzoek naar lood op kinderspeelplaatsen door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is afgerond. De gemeten loodgehalten geven geen aanleiding om maatregelen te treffen of de bodem te saneren.

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood een nadelig effect kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland samen met de Omgevingsdienst in kaart gebracht in welke gebieden verhoogde loodgehalten verwacht kunnen worden. In samenwerking met de gemeenten in de regio is nagegaan op welke speelplaatsen kinderen in contact kunnen komen met de grond. Onderzoeksbureau IDDS b.v. heeft in opdracht van de Omgevingsdienst vervolgens op 33 speelplaatsen bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft drie maanden geduurd.

Uit het onderzoek blijkt dat op geen enkele speelplaats de noodzaak bestaat om maatregelen te treffen of de bodem te saneren. Er is nergens sprake van loodgehalten die gezondheidskundig een belemmering vormen voor het gebruik als kinderspeelplaats.

De GGD adviseert wel altijd om bij jonge kinderen extra te letten op maatregelen ten behoeve van de hygiëne, zoals handen wassen en vieze schoenen uitdoen na het buitenspelen.