Noordwijk denkt na over de toekomst

Op 29 juni organiseerde de gemeente Noordwijk met de Omgevingsdienst West-Holland een lunchbijeenkomst over de ‘Omgevingsvisie Noordwijk 2030’. In deze omgevingsvisie is de toekomstvisie van Noordwijk beschreven. Wethouder van Natuur, Marie-José Fles verzorgde de inleiding: 'Het vinden van de juiste balans tussen genieten in de natuur en het behouden, of zelfs het versterken van die natuur, is belangrijk voor het behoud ervan’.

 

Wethouder Fles opent bijeenkomst

Wethouder Fles opent bijeenkomstIn het Streekmuseum Veldzicht discussieerden ruim dertig mensen in groepen en wisselden zij ideeën uit over hoe je de natuur in Noordwijk kan verbeteren. Zij deden dit aan de hand van de thema’s Bebouwde Omgeving, Kust, Buitengebied en Natuur. Ook was er de mogelijkheid voor de deelnemers om hun wensen te uiten.

Vervolg

De ideeën worden gebruikt voor de eerstvolgende actualisatie van de ‘Omgevingsvisie Noordwijk 2030’. De gemeente en de omgevingsdienst werken de ideeën verder uit en bespreken ze in een vervolgbijeenkomst. Wethouder Fles was verheugd over de opkomst: 'Door de natuur meer naar je dorp te halen, zaai je vanzelf het plantje ‘respect voor de natuur’’.