Noordwijk denkt na over de toekomst

'Natuur is een randvoorwaarde voor leefbaarheid'

Op 5 oktober organiseerde de gemeente Noordwijk met de Omgevingsdienst West-Holland een vervolgbijeenkomst ‘Omgevingsvisie Noordwijk 2030’. In deze omgevingsvisie is de toekomstvisie van Noordwijk beschreven.

In het Streekmuseum Veldzicht discussieerden ruim twintig mensen verder over natuurbescherming, hoe kun je natuur beter benutten, de rolverdeling tussen overheid en inwoners, en de groene verbindingen. Wethouder Marie-José Fles verzorgde de inleiding. Hierin ging ze in op de samenwerking tussen inwoners en gemeente, een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie van Noordwijk en van de Omgevingswet. De wethouder was verheugd over de bijeenkomst: ‘Goede bijeenkomst, de ster van natuur moet net als andere sterren krachtig stralen! Natuur is een randvoorwaarde voor leefbaarheid’.

Vervolg

De ideeën worden gebruikt voor de eerstvolgende actualisatie van de ‘Omgevingsvisie Noordwijk 2030’.