Leidse teGOEDbonnen voor duurzame maatregelen

Vanaf mei kunnen Leidse woningeigenaren teGOEDbonnen krijgen voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop, enzovoort. Elke woningeigenaar kan een bon ter waarde van maximaal €70,- krijgen of kiezen voor een energiebesparingstraject van €70,-. Dat besloot het college van Leiden op 10 maart.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft samen met de gemeente Leiden en zes regiogemeenten een voorstel ingediend

Deelnemende gemeenten zijn Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten, en Zoeterwoude.

Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen geopend 

Dit was een onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Gemeenten konden een eenmalige uitkering aanvragen bij het ministerie, met als belangrijkste voorwaarde dat de activiteiten bijdragen aan de landelijke CO2-reductie. Het ministerie heeft dit goedgekeurd en een beschikking gegeven voor een uitkering van in totaal € 3.150.000,- voor de deelnemers.

'Voor de Omgevingsdienst West-Holland is de energietransitie een speerpunt' 

'Mooi dat Leidenaren nu profiteren van onze inspanningen'. Dit zegt bestuurder Ashley North van de Omgevingsdienst West-Holland, tevens wethouder Duurzaamheid van de gemeente Leiden. Hij vindt het, net als zijn collega Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking, een kans om Leiden energiezuiniger te maken en bewoners van Leiden enthousiast te maken om maatregelen te nemen; maatregelen die relatief makkelijk een besparing opleveren. 

Leiden gaat nu aan de slag om de teGOEDbonnen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen

De gemeenteraad neemt nog een besluit over de  ‘spelregels’  voor het uitkeren van de teGOEDbonnen. Na vaststelling van deze spelregels worden de tegoedbonnen verstrekt o.a. door de wijkambassadeurs via bewonersavonden. Naar verwachting zijn de teGOEDbonnen vanaf mei beschikbaar.