Gemeente Leiden ondersteunt duurzame ondernemers en maatschappelijke instellingen met duurzaamheidsfonds

De gemeente Leiden heeft, als stad van kennis en innovatie, de ambitie om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. Dit wil Leiden dit doen door innovatieve ondernemers te faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Daartoe heeft het college van B&W vandaag het duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties ingesteld.

Dit fonds is van toepassing op ondernemingen en maatschappelijke organisaties die revolverende leningen aanvragen om hun duurzame project te financieren.  Dit kan variëren van het plaatsen van zonnepanelen op een bestaand gebouw tot nieuwbouwprojecten die energie gaan leveren. Vereiste is dat de te financieren projecten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Leiden. Per uit te lenen euro moet een project tenminste 400 gram CO2-uitstoot besparen.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden vindt u op www.duurzaambouwloket.nl. Het Duurzaam Bouwloket is het digitale gemeentelijke energieloket waar u terecht kan voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen. Zij kunnen u adviseren hoe u uw bedrijfsvoering energiezuinig kunt maken.

Samenwerking

Het Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties is een samenwerking tussen de gemeente Leiden, Omgevingsdienst West-Holland, Duurzaam Bouwloket en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).