Definitief besluit op vergunningsaanvraag Vliko

De Omgevingsdienst heeft een definitief besluit genomen op de vergunningsaanvraag van Vliko. Dit besluit ligt vanaf donderdag 3 september zes weken ter inzage bij de gemeente Zoeterwoude (t/m 15 oktober). Het definitief besluit volgt op de ontwerpbeschikking die de dienst eerder dit jaar opstelde.

Definitief besluit op vergunningsaanvraag Vliko

Let op: er is een erratum opgemaakt in verband met een verschrijving (pagina 2). Dit wordt zo snel mogelijk hersteld.

Achtergronden
Afvalbedrijf Vliko B.V. wil zich in 2016 vestigen op het bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. Van het voormalige 3M terrein, dat zes hectare groot is, zal Vliko tweeënhalf hectare in gebruik nemen voor de uitvoering van haar activiteiten. De activiteiten betreffen het inzamelen, sorteren, bewerken en afvoeren van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen.