Bedrijven Van Leeuwen moeten overlast binnen 6 maanden terugdringen

Van Leeuwen Papier en Metaalhandel en Van Leeuwen Containers te Noordwijk moeten er binnen 6 maanden voor zorgen dat de omgeving geen last meer heeft van geluid, stof en afval. Dat heeft de provincie Zuid-Holland besloten, na een gesprek met het bedrijf over diverse overtredingen afgelopen jaren.

Sinds de vestiging van het bedrijf in 2009 op een industrieterrein in Noordwijk zijn er meldingen over geluidsoverlast.
Vanaf medio 2018 is het aantal klachten hierover toegenomen en betreft het niet alleen geluid maar ook stof en afval buiten de inrichting.
Daarnaast zijn er de laatste twee jaar vier gevallen van brand geweest. Ook zijn er wijzigingen in het bedrijf aangebracht waarvoor het bedrijf een vergunning had moeten aanvragen. Dit is niet gebeurd.

Handhaving zwaarder

Vanzelfsprekend heeft de Omgevingsdienst West-Holland handhavend opgetreden tegen deze overtredingen. In totaal zijn er negen lasten onder dwangsom opgelegd en vanaf medio 2019 heeft de ODWH vaker controles uitgevoerd dan gebruikelijk. Dit heeft tot nu toe niet geleid tot minder overtredingen en minder overlast voor de omgeving. Daarom heeft de provincie na een gesprek met het bedrijf besloten dat de bedrijven binnen 6 maanden de overtredingen moeten oplossen. Doet het bedrijf dit niet, dan kan de provincie zwaardere handhavingsinstrumenten inzetten. Denk aan bestuursdwang, al of niet in combinatie met tijdelijke of gedeeltelijke stillegging van de bedrijven.

Meer informatie

Jacobien van Boeijen, communicatieadviseur, telefoon 06 - 57645154.