Gebroeders Van der Putten - Noordwijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 2201AH 11 A
Publicatiedatum
07-02-2018
Kaart behorende bij: Gebroeders Van der Putten - Noordwijk

Standaard introductie tekst.

Beschrijving

De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vergunningen.

Procedure

Standaard procedure tekst.

Bijlagen