Dobbe Transport B.V.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 2371TX 116
Publicatiedatum
03-12-2018
Kaart behorende bij: Dobbe Transport B.V.

Dit bedrijf is een BRZO-bedrijf. DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (BRZO-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland namens de provincie, het bevoegd gezag. Informatie over dit bedrijf vindt u op https://brzoviewer.pzh.nl.

Beschrijving

Dit bedrijf is een BRZO-bedrijf. DCMR Milieudienst Rijnmond is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij alle risicovolle industriële bedrijven (BRZO-bedrijven) en alle grotere chemiebedrijven (RIE4-bedrijven) in Zuid-Holland namens de provincie, het bevoegd gezag. Informatie over dit bedrijf vindt u op https://brzoviewer.pzh.nl.

Procedure

.