Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. - Noordwijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 2201GN 81
Publicatiedatum
17-10-2014
Kaart behorende bij: Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V. - Noordwijk

Op deze pagina vindt u de stukken die horen bij het bedrijf Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn B.V.

Beschrijving

De Omgevingsdienst verleent namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vergunningen.

Procedure

.

Bijlagen