Vuurwerkverkoop

De Omgevingsdienst West-Holland controleert vuurwerkverkooppunten en -opslaglocaties. Met deze jaarlijkse controles dragen we bij aan de veiligheid van onze leefomgeving.

1. Hoeveel vuurwerkverkooppunten zijn er in het werkgebied van de Omgevingsdienst?

In de regio zijn 35 verkooppunten en 1 opslaglocatie.

2. Mag vuurwerk het hele jaar door worden verkocht?

Nee, vuurwerk mag alleen worden verkocht op de laatste drie dagen van het jaar. Een verkoopdag die op een zondag valt, verschuift naar de dag ervoor.

3. Waaraan moet een bedrijf voldoen om vuurwerk te verkopen?

Het bedrijf moet zich melden bij de gemeente en voldoen aan voorschriften en artikelen uit het Vuurwerkbesluit. Dat zijn onder andere eisen aan maximale hoeveelheden, veiligheid, afstand tot woningen en interne afstanden, bijvoorbeeld de minimale afstand tussen de vuurwerkkluizen.

4. Wanneer controleert de Omgevingsdienst deze bedrijven?

In november voeren toezichthouders van de Omgevingsdienst samen met de brandweer voorcontroles uit bij de opslaglocatie en de verkooppunten. Ook tijdens de verkoopdagen in december bezoeken de toezichthouders de verkoopbedrijven meerdere malen.

5. Waarop wordt gecontroleerd?

In november controleren de Omgevingsdienst en de brandweer of sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens de verkoopdagen controleert de Omgevingsdienst onder andere op gedragsvoorschriften. Ook controleren we of het consumentenvuurwerk dat verhandeld wordt, is voorzien van een CE-markering (Conformité Européenne). Dit betekent dat het vuurwerk gekeurd is en voldoet aan Europese regelgeving.

6. Wat houden gedragsvoorschriften in?

Het vuurwerk moet op de juiste manier zijn opgeslagen. Zo mag het bijvoorbeeld niet te hoog worden opgestapeld en moet het vrij van de muur liggen. En er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan. Afgekeurd vuurwerk mag bijvoorbeeld niet blijven liggen.

7. Wat gebeurt er wanneer bij een controle blijkt dat het bedrijf niet voldoet aan de eisen?

Het bedrijf krijgt dan een brief van de Omgevingsdienst, waarin staat aan welke eisen het bedrijf niet voldoet. Het bedrijf krijgt de gelegenheid om binnen een bepaalde tijd alsnog aan de eisen te voldoen. Er wordt een hercontrole uitgevoerd. Als bij deze vervolgcontrole blijkt dat het bedrijf nog steeds niet voldoet aan de eisen wordt er gehandhaafd. De Omgevingsdienst legt dan sancties op.

8. Controleert de Omgevingsdienst ook op illegaal vuurwerk?

Nee, controleren op zwaar en illegaal vuurwerk is een taak van de politie.

9. Controleert de Omgevingsdienst op het bewaren van vuurwerk bij particulieren?

Nee, de Omgevingsdienst controleert alleen bedrijven die vuurwerk verkopen. We zijn niet bevoegd om particulieren te controleren.

10. Op welke dagen en tijden is het toegestaan om vuurwerk af te steken?

Op de site van de Rijksoverheid kunt u zien wanneer u vuurwerk mag afsteken.

Wilt u meer weten over het kopen en afsteken van vuurwerk, vuurwerkoverlast en veiligheid? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.