Vuurwerkevenementen

Sinds 1 juli 2012 controleert de Omgevingsdienst West-Holland naast vuurwerkverkooppunten ook vergunningplichtige evenementen waar vuurwerk afgestoken wordt, zoals Leidens Ontzet, Koningsdag, Bevrijdingsdag en dorpsfeesten. Deze controles staan in het teken van de veiligheid voor het publiek.

Heeft een bedrijf toestemming nodig voor het afsteken van vuurwerk tijdens een evenement?

Ja, bij minder dan tweehonderd kilogram vuurwerk moet het bedrijf een ontbrandingsmelding indienen bij de provincie Zuid-Holland. Bij meer dan tweehonderd kilogram moet een bedrijf een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. Of een evenementenvergunning van de gemeente nodig is, verschilt per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin de wettelijke regels op gemeentelijk niveau staan.

Hoe lang van tevoren moet u deze toestemming aanvragen?

De ontbrandingstoestemming aanvragen moet minimaal veertien weken voor het evenement plaatsvindt. Een ontbrandingsmelding indienen moet minimaal twee weken van te voren.

Wie mag het vuurwerk afsteken?

Iemand met een geldig certificaat vuurwerkdeskundige (Kiwa-certificaat).

Aan welke voorwaarden moet een bedrijf voldoen om een evenement te organiseren?

Een bedrijf moet in het bezit zijn van een toepassingsvergunning (een bedrijfsvergunning) en een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Mag een evenement overal gehouden worden?

Dat ligt aan de veiligheidscirkel, de cirkel die de afstand tussen het vuurwerk en het publiek bepaalt. De grootte van deze cirkel ligt vast in het Vuurwerkbesluit en de bijbehorende regeling en is afhankelijk van het soort vuurwerk dat afgestoken wordt.

Waar controleert de Omgevingsdienst op?

De Omgevingsdienst controleert op veiligheid en of al het vuurwerk wordt afgestoken.

Wat houdt controleren op veiligheid in?

De Omgevingsdienst controleert onder meer of het vuurwerk stevig staat opgesteld en of er voldoende afstand is tussen het vuurwerk en het publiek en/of dieren. Ook controleert zij of gastanks en auto’s op voldoende afstand staan. De organisator van het evenement zorgt ervoor dat het publiek achter een afzetting staat.

Controleert de Omgevingsdienst ook na het evenement?

Ja, de Omgevingsdienst controleert of al het vuurwerk is afgegaan en of de vuurwerkresten zijn/worden opgeruimd.

Hebben weersomstandigheden invloed op het wel of niet doorgaan van een evenement?

Ja, mag bijvoorbeeld niet te hard waaien (niet meer dan negen meter per seconde). Ook bij onweer kan het evenement niet doorgaan. Vanwege weersomstandigheden kan in overleg met de toezichthouder van de Omgevingsdienst het tijdstip van het evenement vervroegd of verlaat worden.

Hebben vliegtuigen geen last van vuurwerk dat afgestoken wordt?

Binnen een straal van vijftien kilometer vanaf het vliegveld is altijd instemming van de luchtverkeersleiding nodig. Het ligt eraan wat voor vuurwerk afgestoken wordt en hoe hoog dit vuurwerk komt. Wanneer ingestemd is, geeft de verkeersleiding aan de bemanning van overvliegende vliegtuigen door dat er vuurwerk wordt afgestoken.