Piketdienst

De piketdienst is de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van de Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst is daardoor ook buiten kantooruren te bereiken.

Wat betekent piketdienst?

De piketdienst is een 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor overlastmeldingen en incidenten over bedrijven. Buiten kantooruren controleren piketmedewerkers ter plaatse wanneer er een klachtengolf is of wanneer er gevolgen kunnen zijn voor de volksgezondheid. Niet urgente overlastmeldingen worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Voor welke overheden heeft de Omgevingsdienst piketdienst?

Voor alle gemeenten in ons werkgebied en de provincie Zuid-Holland.

Werken piketdienstmedewerkers samen met andere handhavingspartners?

Ja, piketmedewerkers werken samen met de gemeenten in ons werkgebied, de provincie, de brandweer, de politie, de GGD en andere Omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

Hoeveel piketmedewerkers heeft de Omgevingsdienst?

De Omgevingsdienst heeft negen piketmedewerkers. Elke piketdienstmedewerker heeft een eigen specialisme, zoals bouwen, geluid, bodem, vergunningverlening en toezicht.

Wanneer is een piketmedewerker bereikbaar?

Een piketmedewerker is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Overlast of een incident kunt u melden bij de Milieutelefoon. Het telefoonnummer is 0888-333555 (lokaal tarief).

Wanneer wordt een piketmedewerker opgeroepen?

Bij overlastmeldingen of wanneer een incident bij een bedrijf, bijvoorbeeld een brand, gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Buiten kantooruren komen overlastmeldingen bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) terecht. De medewerker van de DCMR bepaalt volgens de handleiding meldkamer piketdienst ODWH of het noodzakelijk is dat de dienstdoende piketmedewerker van de Omgevingsdienst een overlastmelding direct oppakt. Zo niet, wordt de melding de volgende werkdag in behandeling genomen.

Welke instanties kunnen een piketdienstmedewerker oproepen?

De brandweer, de politie en de meldkamer van de DCMR kunnen de piketmedewerker 7 dagen per week, 24 uur per dag benaderen in geval van een incident, calamiteit of melding met milieu-aspecten.

Wat gebeurt er als er op twee verschillende plaatsen een piketmedewerker nodig is?

Er zijn twee piketmedewerkers. De eerste piketmedewerker heeft dienst, de tweede piketmedewerker is achtervang. In dit geval worden beide piketmedewerkers opgeroepen.

Kan een piketmedewerker opgeroepen worden tijdens kantooruren?

Ja, dat kan. Als er bij het uitbreken van een brand bijvoorbeeld geen toezichthouder van de Omgevingsdienst beschikbaar is.

Moet een toezichthouder van de Omgevingsdienst een opleiding volgen om piketmedewerker te worden?

Ja, bijvoorbeeld een training opslag gevaarlijke stoffen, een geluidscursus en thematische dagcursussen om bij te blijven.