Klachten voor andere instanties

Soms krijgt de Omgevingsdienst West-Holland klachten over thema's die bij andere organisaties thuishoren. We verwijzen u dan door naar de juiste instantie.

1. Waar meld ik overlast van heiwerkzaamheden?

De gemeente verleent bouwvergunningen. In deze vergunningen staan de regels waaraan moet worden voldaan. Overlast van heiwerkzaamheden kunt u daarom melden bij uw gemeente. Omdat wij de vergunningstaken van de gemeente Noordwijk hebben overgenomen, kunnen inwoners van Noordwijk overlast van heiwerkzaamheden wel bij ons melden.

2. Ik heb last van burengerucht. Waar kan ik mijn klacht indienen?

De Omgevingsdienst is alleen bevoegd om klachten aan te nemen over bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Het is raadzaam om allereerst in gesprek te gaan met uw buren. Neem anders contact op met de verhuurder of de politie.

3. Kan ik een klacht indienen over hout stoken?

Overlast door het stoken van hout kunt u melden bij de gemeente of de GGD van uw woonplaats. Kijk voor meer informatie op de site van Milieu Centraal: Overlast van hout stoken.

4. Waar moet ik zijn met klachten over een bouwproject?

Klachten over bouwen kunt u indienen bij uw gemeente. Inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk kunnen hun klachten over bouwen bij ons indienen.

5. Wat doe ik tegen overlast door verlichting van reclameborden van een bedrijf?

De gemeente verleent vergunningen voor (verlichting van) reclame-uitingen. U kunt uw klacht daarom indienen bij uw gemeente.

6. Waar dien ik een klacht in over het versnipperen van groenmateriaal?

U kunt een klacht over de gemeentelijke groenvoorziening en -onderhoud indienen bij uw gemeente.

7. Waar kan ik een klacht over geuroverlast van een sloot indienen?

U kunt uw klacht indienen bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

8. Waar dien ik klachten in over het niet ophalen van afval?

Heeft u een probleem met afvalcontainers die niet geleegd worden of ziet u zwerfvuil? Dit kunt u melden bij uw gemeente.

9. Waar meld ik overlast van meeuwen, paardenstront en hondenpoep?

Dit kunt u melden bij uw gemeente.

10. Waar moet ik zijn als ik geluidsoverlast heb door vliegtuiglawaai?

Vragen en klachten over vliegverkeer van Schiphol kunt u melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), 24/7 bereikbaar op 020-6015555. BAS registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden ieder kwartaal besproken in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).