Geluid en geluidoverlast

De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de geluidregels uit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Onder geluid verstaan we niet alleen muziek, maar bijvoorbeeld ook geluid van een overvliegend vliegtuig of verkeer.

1. Meer weten over geluid in uw woonomgeving?

Alle informatie over geluid vindt u op onze themapagina over geluid.

2. Een bedrijf heeft een ontheffing voor een incidentele festiviteit, maar toch is er geluidoverlast. Wat kan ik hieraan doen?

Bij een incidentele festiviteit kunt u overlast verwachten. Als u van te voren wilt weten of er een festiviteit is, bekijk dan regelmatig deze pagina met alle festiviteiten. Een ondernemer moet alles doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zoals het gesloten houden van ramen en deuren. Heeft u buitensporig veel hinder? Neem dan eerst contact op met de ondernemer. Lukt dat niet, of heeft dat geen effect, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Omgevingsdienst.

3. Wordt er geluid gemeten bij incidentele festiviteiten?

Bij een aantal festiviteiten wordt geluid gemeten. Dit gebeurt meestal op verzoek van de gemeente. Sommige gemeenten hebben geen geluidnormen voor festiviteiten. Metingen geven dan alleen een beeld van de geluidniveaus en de mate van hinder die dit kan geven. De Omgevingsdienst kan ook controleren of de eindtijd van de ontheffing wordt nageleefd.

4. Een bedrijf heeft een geluidontheffing. Mag het dan de deuren of ramen openhouden?

In principe moeten de ramen en deuren van het bedrijf gesloten zijn (behalve voor het in- en uitgaan). Bij sommige gemeenten moet een evenementenvergunning worden aangevraagd als een bedrijf meer geluid wil maken en ramen of deuren daarbij open wil houden. Op de website van de gemeente ziet u of er een evenementenvergunning is verleend.

5. Wat kan ik doen bij overlast van een horecabedrijf door muziek of vertrekkende gasten?

U kunt bij overlast terecht bij de gemeente. Indien nodig wordt de Omgevingsdienst ingeschakeld. De geluidnormen voor een horecabedrijf gelden 24 uur per dag. De Omgevingsdienst kan optreden tegen muziekoverlast na sluitingstijd, maar niet bij overlast door vertrekkende gasten na sluitingstijd. Als de ondernemer niets doet tegen verstoring van de openbare orde door zijn gasten, kan dat gevolgen hebben voor zijn drank- en horecavergunning.

6. Waar kan ik een klacht over terrasbezoekers van een horecabedrijf indienen?

In eerste instantie maakt u uw klacht bekend bij de ondernemer. Helpt dit niet, dan kunt u uw klacht bij de gemeente indienen. Zij gaan over de terrasvergunning en de voorwaarden die hiervoor gelden.

7. Waar meld ik geluidoverlast van mijn buren?

De Omgevingsdienst is alleen bevoegd om klachten aan te nemen over bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen. Het is raadzaam om allereerst in gesprek te gaan met uw buren. Neem anders contact op met de verhuurder of de politie.

8. Waar moet ik zijn als ik geluidoverlast heb door vliegtuiglawaai?

Vragen en klachten over vliegverkeer van Schiphol kunt u melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), 24/7 bereikbaar op 020-6015555. BAS registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden ieder kwartaal besproken in de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

9. Waar kan ik geluidoverlast door verkeerslawaai melden?

Als u last heeft van verkeerslawaai, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Als u last heeft van geluidhinder van een weg, dan kunt u dat aangeven bij de wegbeheerder van die weg.

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan ook bij Klachten voor andere instanties.