Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Later werd bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid heeft.

1. Welke materialen kunnen asbest bevatten?

Tot 1994 mocht asbest worden verwerkt in bouwmaterialen. De Asbestwegwijzer van kenniscentrum Infomil informeert u over de asbesthoudende producten die in en om gebouwen en woningen zijn toegepast.

2. Kan ik asbest herkennen?

Nee, asbestvezels zijn niet met het blote oog te zien. Alleen onderzoek in een laboratorium kan uitwijzen of een bepaald materiaal asbest bevat. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het herkennen van asbest.

3. Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Het onderzoek moet duidelijkheid geven of er bij die werkzaamheden asbest aanwezig is.

4. Er is asbest aangetroffen, wat nu?

Afhankelijk van de uitslag van het asbestonderzoek moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen voordat andere werkzaamheden worden uitgevoerd.

5. Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Voor het verwijderen van asbest moet u een sloopmelding doen via het Omgevingsloket Online.  Als er meer dan tien m3 bouw- en sloopafval vrijkomt bij de werkzaamheden moet u ook hiervoor een sloopmelding doen.

5. Wat is asbestsanering?

Asbestsanering is het verwijderen van asbesthoudende materialen door een gecertificeerde asbestverwijderaar.

6. Zoekt u een bedrijf om asbest te inventariseren of te saneren?

Op de site van Ascert vindt u gecertificeerde asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijven.
 
7. Mag ik asbest zelf verwijderen?

Ja, dat mag beperkt en onder bepaalde voorwaarden. Asbest mag alleen zelf verwijderd worden als dit kan zonder dat het materiaal beschadigt. Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente.

8. Is asbesthoudende grond te reinigen?

Ja, over het algemeen is zandige grond reinigbaar. Welke techniek toegepast kan worden is afhankelijk van de het soort asbest dat is aangetroffen. Alleen zandgrond die grove stukken hechtgebonden asbest bevatten kan droog gezeefd worden. Klei- en veengrond met asbest is meestal niet-reinigbaar en dient te worden gestort.

9. Is het nodig om ramen en deuren gesloten te houden wanneer asbest gesaneerd wordt?

Nee, in principe hoeft u ramen en deuren niet te sluiten. Als dit wel nodig is, zal de saneerder u daarover tijdig informeren.

10. Heeft u vragen over asbest en uw gezondheid?

Saneringswerkzaamheden worden streng gecontroleerd. Uw gezondheid loopt geen gevaar. Op de website van kenniscentrum Infomil vindt u hierover meer informatie.

Voor overige vragen over asbest kunt u contact opnemen met uw gemeente of de Omgevingsdienst West-Holland.