Provincie treedt op tegen Van Leeuwen in Noordwijk

De provincie Zuid-Holland gaat een hogere dwangsom opleggen aan Van Leeuwen in Noordwijk als het recyclingbedrijf nog langer geluids- en stofoverlast veroorzaakt. Ook mag Van Leeuwen twee installaties niet meer gebruiken om puin te sorteren en hout te schredderen. Deze installaties zijn niet vergund.
 
In april kreeg het bedrijf al een waarschuwing voor het veroorzaken van overlast voor de omgeving.  Van Leeuwen kreeg 6 maanden de tijd om verbeteringen door te voeren. Tegelijk werd er intensiever toezicht gehouden op het bedrijf. Twee inspecteurs van de Omgevingsdienst West-Holland gingen iedere week bij het bedrijf langs. Verbeteringen blijven uit. 

Hogere boete en stilleggen installaties

Inmiddels zijn de 6 maanden voorbij. De Omgevingsdienst constateert nog steeds veel (nieuwe) overtredingen en overlast voor de omgeving. Het gaat vooral om overlast door geluid en stof. Daarom gaat de provincie nu een zwaardere last onder dwangsom opleggen. Dat betekent dat het bedrijf meer moet betalen bij een overtreding. Doel is dat het bedrijf zich weer aan de regels gaat houden. Ook worden dwangsommen opgelegd op de sorteerinstallatie (puin) en schredderinstallatie (hout). Het bedrijf mag deze installaties niet meer gebruiken. De Omgevingsdienst zal hierop intensief blijven controleren.  

Gezonde en veilige leefomgeving

De provincie legt de dwangsommen op vanuit haar wettelijke taken op gebied van toezicht en handhaving. Doel daarbij is het zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Zuid-Holland. Als Van Leeuwen niet snel actie onderneemt om de situatie te verbeteren, grijpt de provincie mogelijk nog harder in. In het ergste geval kan de provincie het bedrijf (tijdelijk of gedeeltelijk) stil leggen.
Noordwijk II