Overlast melden

Ervaart u overlast van een bedrijf? Of bent u een inwoner van de gemeente Noordwijk en heeft u een klacht over bouwen en verbouwen? U kunt dit telefonisch of schriftelijk melden bij de Omgevingsdienst. 

Overlast van een bedrijf

Ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving, bijvoorbeeld geluid- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Of ervaart u overlast van een (provinciaal) bedrijf dat aan het bouwen of verbouwen is? U kunt overlast telefonisch, schriftelijk of via ons online klachtenformulier melden bij de Omgevingsdienst. 

De Milieutelefoon is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer is 0888-333555 (lokaal tarief).
Heeft u een andere vraag? Bel dan naar 071-4083100.

Meldingen over geuroverlast in Woubrugge kunt u melden via het formulier Melding geuroverlast Woubrugge.

Gemelde festiviteiten van bedrijven en instellingen vindt u hier.

Verschillen binnen de regio Holland Rijnland

De Omgevingsdienst West-Holland behandelt meldingen uit de hele regio Holland Rijnland, maar in sommige gemeenten vallen bepaalde meldingen over overlast onder ander bevoegd gezag. Op het formulier staat wat in uw gemeente wel en niet onder bevoegd gezag van de Omgevingsdienst valt en waar u uw overlast moet melden.

Overlast van bouwen en/of verbouwen in de gemeente Noordwijk

Inwoners uit de gemeente Noordwijk kunnen bij de Omgevingsdienst terecht met klachten over bouwen en verbouwen. Het Bouwloket van de Omgevingsdienst is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur: 071-4083200. U kunt uw klacht ook melden via dit formulier.

Wat gebeurt er met mijn melding?

  • De Omgevingsdienst registreert uw melding.
  • De toezichthouder neemt eventueel contact met u op voor aanvullende informatie.
  • De toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de voorschriften houdt.
  • De Omgevingsdienst laat u weten wanneer en hoe uw melding is afgehandeld.

De Omgevingsdienst informeert u ook als uw melding bij een andere instantie thuishoort. De Omgevingsdienst behandelt bijvoorbeeld geen meldingen over meeuwenoverlast, particulier afval of vliegtuiglawaai. De Omgevingsdienst geeft uw melding dan door aan de juiste instantie. Bijvoorbeeld aan de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over meldingen over overlast of de Milieutelefoon? Bekijk dan de veelgestelde vragen.