Integrale controles horecabedrijven 24 juni 2021

Op donderdag 24 juni vonden integrale controles plaats bij verschillende horecabedrijven in  Leiden. Naar aanleiding van signalen hebben gemeente (bouwtoezicht en handhaving openbare ruimte), politie, brandweer, Omgevingsdienst West-Holland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betreffende locaties gecontroleerd op naleving van vergunningen en diverse wet- en regelgeving waaraan de ondernemers zich dienen te houden. De controles leverden diverse aanknopingspunten voor nader onderzoek op.

Overtredingen

De diensten constateerden dat de ondernemers voor het overgrote deel hun zaken op orde hebben. Tijdens de controles werden passanten ter plaatse met een informatiebord op de hoogte gebracht van de achtergrond van de controles. Tijdens een van de controles vond een arrestatie plaats. De ondernemer werkte niet mee aan de controle en stelde zich agressief op tegenover de aanwezige overheidsfunctionarissen. Agressie tegen overheidsfunctionarissen wordt niet getolereerd en is dan ook een reden om tot arrestatie over te gaan. 

De brandweer constateerde dat bij diverse ondernemingen rookmelders en blusmiddelen ontbreken of niet in orde zijn. De brandweer heeft dit gemeld bij de gemeente en adviseerde de ondernemers over te ondernemen acties. De Omgevingsdienst constateerde bij verschillende ondernemers milieuovertredingen zoals de afwezigheid van een vetput of een vetput die niet in orde was. De desbetreffende ondernemers ontvangen een waarschuwingsbrief.

De NVWA heeft verschillende overtredingen geconstateerd op het gebied van hygiëne, het op een onjuiste manier omgaan met voedsel en het niet kunnen aangeven welke allergenen er in onverpakt voedsel zitten. Ook noteerde de autoriteit een overtreding van het rookverbod. Daarvoor maakt de NVWA schriftelijke waarschuwingen en in enkele gevallen een boeterapport op. Ook werd bij één ondernemer een zogeheten lijmplank voor het vangen van muizen aangetroffen. Zo’n lijmplank is verboden. De NVWA maakt hiervoor proces-verbaal op. De politie controleerde verschillende maaltijdbezorgers. Een bezorger bleek niet in het bezit van een rijbewijs. Alle partners voerden ook hercontroles uit. De NVWA constateerde hierbij bij een ondernemer verschillende overtredingen en maakt daarvoor een boeterapport op.

Integrale controles

De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Het regelmatig houden van integrale controles levert daar een bijdrage aan. Deze acties worden niet van tevoren aangekondigd. De gemeente wil hiermee nagaan of bedrijven, pandeigenaren en/of (ver)huurders zich aan de regels houden.

Samenwerking

Door met verschillende partijen samen te werken en de krachten te bundelen kunnen misstanden zo vroeg en zo goed mogelijk worden aangepakt en kunnen controles frequent plaatsvinden. Alle partners vinden het belangrijk Leiden veilig te houden en het gezonde woon- en ondernemersklimaat te bevorderen. Door samen op te trekken tegen misstanden, wordt ook voorkomen dat bonafide ondernemers in het nauw komen. Het levert immers oneerlijke concurrentie op als de ene ondernemer zich wel en de ander zich niet aan de regels houdt. Door alert in te spelen op signalen van regelovertreding, kan vaak erger worden voorkomen.

Verdachte situatie

Heeft u een verdachte situatie gezien of het gevoel dat er iets niet klopt? Deel dit met de politie (tel. 0900 - 88 44) of Meld misdaad anoniem (tel. 0800 - 70 00) / meldmisdaadanoniem.nl.