Integrale controles garagebedrijven Hillegom

Op 5 november heeft de Omgevingsdienst West-Holland in samenwerking met gemeente HLT, RDW en Politie Hollands Midden integrale controles uitgevoerd in het kader van ondermijning en milieucriminaliteit. 

Milieuovertredingen

De controles vonden plaats bij garagebedrijven in Hillegom. ‘Bij verschillende garages zijn milieuovertredingen geconstateerd’, vertelt Milieutechnisch medewerker Toezicht Alex de Wit. ‘Er werden bijvoorbeeld auto’s gewassen zonder vloeistofdichte vloer, accu’s werden verkeerd opgeslagen en was er niet altijd een oliescheider aanwezig. Ook hadden meerdere bedrijven de opslag van gevaarlijke stoffen niet in orde.’ Deze overtredende bedrijven ontvangen een waarschuwingsbrief. Als bij vervolgcontroles blijkt dat er nog steeds milieuovertredingen worden begaan, wordt overgegaan tot sancties. 

Ondermijning

Ondermijning is de vervaging van grenzen tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld. Milieucriminaliteit is daar een vorm van. ‘Het gaat bij milieucriminaliteit vaak om personen en bedrijven die geld verdienen, maar voor een deel van de kosten niet opdraaien. Er wordt bijvoorbeeld illegaal afval gedumpt of zonder milieuvergunningen gewerkt. Dat kan het milieu en de gezondheid van omwonenden in gevaar brengen. Samen met de ketenpartners probeert de Omgevingsdienst meer en beter zicht te krijgen op deze vormen van criminaliteit.’