Eerste uitvoeringsplan: aanleg natuurvriendelijke oevers

Op 7 mei 2013 heeft Vibu Projectontwikkeling voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever een watervergunning (V56763) van het hoogheemraadschap van Rijnland ontvangen. De vergunning lag tot 26 juni 2013 ter inzage. Het hoogheemraadschap heeft geen bezwaren tegen de vergunning ontvangen.

Op 2 juli 2013 heeft de Omgevingsdienst namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ingestemd met het uitvoeringsplan voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever. Volgens planning is Vibu Projectontwikkeling in juli begonnen met het eerste uitvoeringsplan.

Op 26 juli 2013 is de eerste fase van de aanleg van de ecologische oever langs het terrein - gelegen tussen Meerewijck en scheepswerf Kok - opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland.

Stappen eerste uitvoeringsplan

Allereerst zet een medewerker van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland de oeverlijn uit en controleert deze. De oeverlijn komt op de plaats van de oude oeverbescherming. Vanaf een werkschip wordt de oude oeverbescherming verwijderd en een nieuwe rij palen geslagen. Daarna wordt langs deze palen geotextiel met een verzwaarde stalen buis aangebracht. Tenslotte worden twee gordingen gemonteerd. Dit is inmiddels gebeurd.

Na de zomer 2013 start Vibu Projectontwikkeling met de uitvoering van het grondwerk. De stortlaag wordt geprofileerd en hierop wordt een afdeklaag van schone grond aangebracht. Om afslag van de oeverlijn door golven te voorkomen, wordt kokosdoek aangebracht en daartussen riet geplant. Daarna is de natuurvriendelijke oever gereed.

Op 26 juli 2013 is de eerste fase van  de aanleg van de ecologische oever langs het terrein, gelegen tussen Meerewijck en scheepswerf Kok, opgeleverd aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Hiermee wordt voorkomen dat er in de toekomst nog afval van de voormalige stortplaats in de Ringvaart spoelt.

Datum laatste wijziging: 6 juni 2016