Formulieren

Aanvragen en meldingen

De Omgevingsdienst West-Holland biedt webformulieren aan die u invult en elektronisch verzendt. U ontvangt een kopie in uw mailbox. Voor sommige formulieren is het nodig dat u de kopie print, parafeert en per post nazendt. Dit staat op het desbetreffende formulier vermeld.

Klachten

Klachten kunt u telefonisch doorgeven via 0888-333555. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Of gebruik hiervoor het formulier 'melding klacht'.