Klacht medewerker

Klacht over een medewerker van de Omgevingsdienst

Als u ontevreden bent over het gedrag of de handelwijze van een medewerker van de Omgevingsdienst, kunt u een klacht indienen. Het mag hierbij niet gaan om een inhoudelijk besluit waarmee u het niet eens bent.
 
De klachtambtenaar van de Omgevingsdienst neemt uw klacht overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Klachtenregeling Omgevingsdienst West-Holland in behandeling. De klachtambtenaar zal eerst proberen de klacht informeel op te lossen. Lukt dit niet, dan zal een formele behandeling van de klacht plaatsvinden, waarna de directeur van de Omgevingsdienst beslist of de klacht gegrond is of niet.
 
U kunt uw klacht richten aan: Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. de directeur mw. M. Krul-Seen, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Neem voor meer informatie contact op met de klachtambtenaar, mevrouw L. de Jongh, telefoonnummer 071-4083228.